In een wereld die constant in beweging is, is het essentieel voor bedrijven om bij te blijven met de nieuwste processen en technologieën.

Op 31 december 2027 stopt SAP met de ondersteuning van SAP Process Orchestration (PI/PO).
De opvolger van SAP PI/PO is SAP Integration Suite, een Cloud platform dat de integratievraagstukken van uw organisatie met behulp van de nieuwste technologieën kan oplossen. De migratie van SAP PI/PO naar dit platform is een noodzakelijke verandering met de nodige uitdagingen en onzekerheden en met impact op uw organisatie. Gelukkig is er een tool beschikbaar die u hierbij ondersteunt en die zelfs in staat is om de impact in kaart te brengen!

De Migration Assessment Tool, onderdeel van de SAP Integration Suite binnen het Business Technology Platform (BTP), is een krachtig hulpmiddel om organisaties te ondersteunen bij het plannen en uitvoeren van een SAP PI/PO migratie naar de Cloud. In deze blog geven we aan wat onze ervaringen zijn met deze tool: hoe werkt het, wat is de toegevoegde waarde van deze tool is en wat zijn de valkuilen.

Wat is de SAP Migration Assessment Tool?

De Migration Assessment Tool is specifiek ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het uitvoeren van een migratie van een SAP PI/PO omgeving naar de SAP Cloud Integration omgeving.

Als eerste voert de tool een analyse uit van de huidige SAP PI/PO omgeving: de integraties worden beoordeeld op complexiteit en er wordt een inschatting gemaakt van de technische inspanning om een integratie scenario te migreren van SAP PI/PO naar de SAP Cloud Integration omgeving.

Is de SAP Migration Assessment Tool waardevol voor uw organisatie?

Hoewel de Migration Assessment Tool van SAP waardevol kan zijn, moeten organisaties zich bewust zijn van de mogelijke valkuilen. Het is belangrijk om de tool te gebruiken als onderdeel van een bredere strategie voor een succesvolle migratie van uw SAP PI/PO omgeving naar SAP Integration Cloud.

Waar kan Twizt uw organisatie ondersteunen?

De consultants van Twizt kunnen u helpen bij het efficiënt inzetten van de tool en het interpreteren van de resultaten.

De volledige White paper over dit onderwerp kunt u opvragen via het sturen van mail te sturen aan:
info@twizt.nl

Wij zullen dan contact opnemen om onze White paper met u te bespreken.

SAP Process Orchestration end-of-life!?

Er zijn veel organisaties met een SAP Process Orchestration (of SAP Process Integration) omgeving in hun landschap waarop interfaces draaien die, 24/7 het gehele jaar door, belangrijke business processen ondersteunen. In veel situaties zijn de integraties van cruciaal belang voor de dagelijkse business en vormt het integratie platform een onmisbare schakel in het IT-landschap.

Enige tijd geleden heeft SAP aangekondigd dat de ondersteuning voor de SAP Netweaver 7.50 release na 2027 zal stoppen. Met extended support zal dit tot 2030 verlengd kunnen worden. Of het daadwerkelijk zo’n vaart zal lopen, valt nog te bezien. Feit is wel dat SAP heeft aangekondigd dat er geen nieuwe release zal komen en het SAP Process Orchestration platform zal vervangen worden door SAP Integration Suite als onderdeel van het Business Technology Platform.

SAP Integration Suite of toch een ander integratie platform?

Als we in de markt kijken, dan zijn er een aantal mogelijkheden om als organisatie naar toe te bewegen als het gaat om de keuze voor een toekomstbestendig integratie platform. Geen enkele keuze is slecht, echter moet de keuze wel aansluiten bij de wensen en eisen van de organisatie en tevens passen in het groeipad naar een Intelligent Enterprise.

Gaat het om een beperkt aantal interfaces, dient het een hybride platform te zijn waarbij naast cloud- ook ground-to-ground integraties van belang zijn? Dan is Boomi wellicht een goede optie.

Ligt de nadruk op het gebruik van API’s, schaalbaarheid en reusability? Dan is Mulesoft wellicht een gedegen optie.

Als het gaat om de inzet van standaard SAP content, integratie van SAP componenten, event-driven integratie of de wijze waarop SAP de Intelligent Enterprise schetst, dan ligt de inzet van SAP Integration Suite voor de hand.

Hoe bepaal je als organisatie de juiste keuze?

Een belangrijk vereiste voor organisaties is om de juiste eisen en wensen scherp te krijgen waaraan een integratie platform de komende jaren zal moeten voldoen en waar de zwaartepunten liggen. Het integratie platform is immers een essentieel onderdeel als het gaat om de digitale transformatie.

Enkele vragen die hierbij van belang zijn:

 • Wat is de visie, architectuur en groeipad op het gebied van integratie? De opzet van een event-driven loose coupled integratie scenario zal een andere eis stellen dan een een point-to-point integratie scenario.
 • Zijn er implementatie richtlijnen, methodes en/of projectaanpak beschikbaar?
 • Zijn er out-of-the-box integraties bruikbaar, is er standaard content beschikbaar of dient er veel maatwerk ontwikkeld te worden?
 • In hoeverre zijn er migratie mogelijkheden om een transitie te vereenvoudigen?
 • Welke eisen worden er aan de leverancier en onderliggend platform gesteld? Is er een implementatie partner die voldoende kennis, ervaring en capaciteit heeft?
 • Wat is het licentie model, denk hierbij ook aan digital access. Past dit in het verwachte groeipad of kunnen er op termijn onaangename verassingen ontstaan?

Wanneer dit helder is, kan er een bewuste keuze gemaakt worden voor een toekomstbestendig integratie platform.

Hoe past een nieuw integratie platform binnen het IT landschap?

Het implementeren van een nieuw integratie platform is een belangrijke stap, maar brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Er moeten verschillende keuzes gemaakt worden om ervoor te zorgen dat het nieuwe integratie platform naadloos aansluit bij het bestaande IT landschap. Enkele belangrijke aspecten zijn bijvoorbeeld:

 • Maak een weloverwogen keuze voor het type cloud dat wordt gebruikt voor het integratieplatform, afhankelijk van de behoefte aan flexibiliteit, veiligheid en schaalbaarheid.
 • Implementeer encryptie, authenticatie en autorisatie om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de systemen die via het integratieplatform zijn verbonden.
 • Stel duidelijke richtlijnen op voor het integratieproces en implementeer CI/CD om het proces te automatiseren en de efficiëntie en snelheid te verhogen en fouten te voorkomen.
 • Bepaal specifieke eisen rondom monitoring, auditing, alerting en herstelbaarheid om ervoor te zorgen dat het platform goed onderhouden kan worden en eventuele problemen snel opgelost kunnen worden.
 • Overweeg bij het gebruik van een standaard softwareoplossing welke specifieke business functionaliteit nodig is en bepaal of het integratieplatform voldoende mogelijkheden biedt om deze functionaliteit te ontwikkelen zonder hoge kosten.
 • Zorg ervoor dat alle richtlijnen en procedures goed worden gedocumenteerd en gecommuniceerd met alle betrokken partijen, zodat iedereen op de hoogte is van de verwachtingen en verantwoordelijkheden bij het gebruik van het integratieplatform.

Al met al zijn er verschillende keuzes en uitdagingen bij het implementeren van een nieuw integratieplatform.

Hoe Twizt jouw organisatie kan helpen

Het vinden van de juiste oplossing kan een uitdaging zijn, vooral als je te maken hebt met een complex IT-landschap. Twizt kan u ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossingen op dit gebied. Zo kan Twizt uw organisatie helpen bij:

 • Analyse huidig integratie landschap en integratie platform: Wij kunnen een grondige analyse uitvoeren van het huidige landschap en gebruikte integratieplatformen. Dit stelt ons in staat om de huidige uitdagingen en knelpunten te identificeren en de mogelijkheden te onderzoeken voor verbetering.
 • Opstellen eisen en wensen integratie platform: Op basis van de analyse stellen we samen de eisen op voor de ideale situatie. Dit omvat het in kaart brengen van de functionele en technische vereisten en het bepalen van de gewenste functionaliteit.
 • Ondersteuning selectie integratie platform: Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het selecteren van het juiste integratieplatform. We beschikken over uitgebreide kennis van de beschikbare platformen en kunnen u helpen bij het evalueren van verschillende opties waarbij wij rekening houden met het beschikbare budget.
 • Inrichting/Migratie platform: Twizt kan helpen bij de inrichting of migratie van het gewenste platform. We zorgen ervoor dat alles goed werkt en optimaal is afgestemd op de bedrijfsprocessen.

Kortom, Twizt kan u helpen bij het optimaliseren van uw integratie landschap, van het begin tot het einde. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

De toekomst van SAP Integratie met… SAP!

Even leek het er de afgelopen jaren op dat SAP de spreekwoordelijke boot zou gaan missen als het om integratie gaat.

De on-premise SAP Process Orchestration oplossing kreeg een end-of-life datum van 2030, waarbij het de verwachting is dat er na jaren van  XI, PI en PO uiteindelijk geen on-premise opvolger meer zal zijn en daarmee een tijdperk ten einde komt voor de mensen en organisaties die hiermee hebben gewerkt.

Ook hebben we gezien dat de SAP cloud integratie oplossingen de afgelopen jaren lang niet op alle fronten het volwassenheidsniveau hebben gehad dat aansloot bij de business requirements. Tevens was daarbij het licentiemodel regelmatig aan verandering onderhevig en niet altijd even gunstig voor organisaties.

Niet voor niets zien we daarom een groeiend marktaandeel van non-SAP integratie oplossingen zoals Boomi en Mulesoft. Deze oplossingen hebben al jaren een hoog volwassenheidsniveau met een transparant en veelal laagdrempelig pay-per-use licentiemodel. Daarnaast hadden deze oplossingen een aantal onderscheidende features te bieden zoals:

 • het operationeel zijn binnen een hybride architectuur;
 • de compatibiliteit met de bekende third-party applicaties;
 • machine learning technology om met grote snelheid integratiescenario’s te realiseren op basis van crowdsourcing.

Echter… SAP heeft in de tussentijd niet stil gezeten en lijkt zich te hebben herpakt! We zien dat SAP met de herpositionering van het SAP Business Technology Platform en de doorontwikkeling van de SAP Integration Suite een enorme vlucht heeft doorgemaakt.

SAP positioneert de Integration Suite als een strategische pijler die organisaties in staat stelt om de digitale transformatie naar een Intelligent Enterprise te maken. Het is daarom niet voor niets dat SAP de slogan “Intelligent Enterprises Are Integrated Enterprises” regelmatig laat terugkeren. Deze ontwikkeling uit zich op een aantal gebieden:

 • Door de volwassenheid en groei van het aantal services binnen het Business Technology Platform en de Integration Suite is SAP inmiddels in staat om complexe businessvraagstukken op het gebied van integratie eenvoudig te beantwoorden. Om organisaties hierbij te ondersteunen heeft SAP de ISA-M methode ontwikkeld, deze methode draagt bij om middels het opstellen van integratieprincipes en -richtlijnen een goede visie op integratie architectuur te ontwikkelen.
 • Of het nou om A2A, B2B of B2G integratie gaat, op veel fronten is er standaard content beschikbaar welke kan zorgen voor een enorme speed of delivery. Zeker op het gebied van B2B, waar de grootste complexiteit de functionele vertaling naar de integratie is, kan middels de Integration Advisor gebruik gemaakt worden van machine learning technologie om, aan de hand van veelgebruikte transformaties, met een voorstel te komen.
 • Voor een inmiddels groot en groeiend aantal S/4 HANA processen, of het nou gaat om Source-to-Pay, Hire-to-Retire of Lead-to-Cash, zijn middels de API Business Hub standaard content beschikbaar welke op een Netflix-achtige wijze worden aangeboden. Deze content bevat kant-en-klare templates welke binnen de Integration Suite gebruikt of ontsloten worden naar andere applicaties of organisaties middels Cloud Integration of API Management.
 • Met de inzet van de Open Connectors service is het opzetten van de connectivity en on-boarding van veel bekende third-party applicaties gecentraliseerd en eenvoudiger geworden voor cloud integraties omdat hiermee veel werk uit handen wordt genomen.
 • Een algemene ontwikkeling binnen het integratiedomein is dat organisaties steeds meer behoefte krijgen aan event-driven integratie om vervolgens middels een publish/subscribe principe de data binnen het IT landschap aan te kunnen bieden. Hier speelt de Event Mesh service een belangrijke rol; door in te haken op de standaard proces gestuurde back-end events als trigger kunnen tal van integratiescenario’s uitgevoerd worden.

Door de toenemende adoptie van cloud hyperscalers zoals Azure, AWS en Google, het grote aanbod van documentatie, trainingen en certificeringen voor de Integration Suite en tevens de aanwezigheid van migratietools zullen het draagvlak van het Business Technology Platform en de Integration Suite de komende jaren in de markt versterken.

Wat echter nog wel mist, is de mogelijkheid tot een volwaardige hybride architectuur. Organisaties die voor hun continuïteit 24/7 afhankelijk zijn van bedrijf kritische on-premise integratieprocessen zullen wellicht nog huiverig zijn om deze ground2ground integraties naar een public cloud te migreren. Gelukkig heeft SAP deze feature, een on-premise runtime genaamd “integration cell”, op de roadmap staan voor 2022, tot die tijd kunnen organisaties nog even gebruik maken van SAP Process Orchestration.

Heeft dit uw interesse gewekt en wilt u meer weten over SAP integratie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Joost Weghorst
SAP Integratie Architect Twizt