Nieuws

In de hedendaagse onderling verbonden digitale wereld vertrouwen bedrijven sterk op naadloze integratie tussen verschillende systemen om processen te stroomlijnen, samenwerking te verbeteren en waarde te leveren aan klanten. Het verzekeren van de soepele werking en prestaties van deze integraties kan echter een uitdagende taak zijn zonder de juiste tools en processen. Hier komt SAP Application Lifecycle Management (ALM) in beeld om een allesomvattende oplossing te bieden voor integratiemonitoring en -beheer.

SAP Application Lifecycle Management (ALM)

SAP ALM bestaat uit processen en tools die zijn ontworpen om de volledige levenscyclus van SAP-applicaties te beheren, van conceptie en ontwikkeling tot implementatie, werking en onderhoud. Het biedt een end-to-end zichtbaarheid en controle over SAP-oplossingen, waardoor organisaties prestaties kunnen optimaliseren, naleving kunnen waarborgen en continue verbetering kunnen stimuleren.

De Rol van SAP ALM in Integratiemonitoring

Integratiemonitoring is een cruciaal aspect van SAP ALM, waarbij de focus ligt op het monitoren en beheren van interfaces tussen verschillende SAP-systemen of tussen SAP en niet-SAP-systemen. Dit is hoe SAP ALM effectieve integratiemonitoring mogelijk maakt:

 • End-to-End Zichtbaarheid SAP ALM biedt een holistisch beeld van het integratielandschap, waardoor organisaties de gegevens- en transactiestroom tussen systemen en interfaces kunnen volgen. Je kan alle applicaties in een business system plaatsten en zo de gehele stroom monitoren.
 • Interface Monitoring ALM-tools bieden mogelijkheden om verschillende soorten interfaces te monitoren. Het volgt berichtverwerking, latentie, en foutpercentages. Ook is het mogelijk te monitoren op custom parameters.
 • Waarschuwingen en Notificaties SAP ALM beschikt over ingebouwde waarschuwingsmechanismen die beheerders of ondersteuningsteams in realtime op de hoogte stellen van integratieproblemen of -storingen, wat helpt om de downtime te minimaliseren en tijdige oplossingen te waarborgen. Het is mogelijk om via verschillende kanalen meldingen te maken van verstoringen. Dit kan bijvoorbeeld door het versturen van een mail, een chatbericht, het aanmaken van een ticket, en nog verschillende andere manieren.
 • KPI monitoring ALM-tools stellen organisaties in staat om prestatie-indicatoren zoals berichtverwerkingstijden, doorvoer en resourcegebruik te analyseren, zodat ze knelpunten kunnen identificeren en aanpakken voor verbeterde efficiëntie.
 • Foutafhandeling en Logging Integratiemonitoring in SAP ALM omvat robuuste foutafhandelings- en logmogelijkheden, waarbij gedetailleerde foutmeldingen, logs en traceringsgegevens worden vastgelegd voor het oplossen van problemen.
 • Integratietesten ALM ondersteunt integratietesten door tools te bieden voor het maken en uitvoeren van testscenario’s over geïntegreerde systemen, waardoor wordt gegarandeerd dat wijzigingen of updates van interfaces de bedrijfsvoering niet verstoren.
 • Naleving en Governance SAP ALM helpt organisaties om naleving van wettelijke vereisten en organisatorische normen voor integratieprocessen af te dwingen, met functies voor audittrails, versiebeheer en documentatie.

SAP ALM integratie monitoring & Cloud integration monitoring

Voor integratie monitoring zijn er twee verschillende opties. SAP ALM en Cloud integration monitoring. We zullen ze hier met elkaar vergelijken.

SAP ALM Integratie Monitoring: Het richt zich primair op het monitoren van integraties binnen SAP-systemen en non-sap systemen. Dit kan zowel met on-premise systemen en hybride systemen en biedt diepgaande inzichten in SAP-specifieke integratietechnologieën zoals RFC, IDoc, en ALE.

 • Het is ideaal voor organisaties die een grote hoeveelheid SAP-specifieke integraties beheren en monitoring en beheer nodig hebben binnen hun SAP-omgevingen.
 • Het biedt diepgaande functionaliteit voor monitoring en beheer van SAP-specifieke integraties, waaronder gedetailleerde foutafhandeling, prestatieanalyse en integratietesten.
 • Het kan worden geïntegreerd met andere tools binnen het SAP ecosysteem voor beheer, zoals SAP Solution Manager, om een end-to-end monitoring van integraties te hebben.

Cloud Integration Integratie Monitoring: Dit is gericht op het monitoren van integraties die plaatsvinden in cloud-gebaseerde omgevingen. Het kan integraties tussen cloud-to-cloud, cloud-to-on-premises en hybride architecturen omvatten.

 • Cloud integration monitoring is gericht op het berichtenverkeer binnen cloud integration.
 • Het biedt een overzichtelijk dashboard waarop de belangrijkste integratiestatistieken worden weergegeven. Hier worden fouten snel herkend en kan daar snel op geacteerd worden
 • SAP Cloud Integration Monitoring kan naadloos integreren met andere SAP-tools en -platforms, waaronder SAP Cloud Platform, SAP Solution Manager en SAP ALM. Dit maakt een geïntegreerd beheer van de gehele applicatie- en integratielandschap mogelijk.

  Conclusie

  Zowel SAP ALM Integratie Monitoring als Cloud Integration Integratie Monitoring bieden waardevolle mogelijkheden voor het beheren en bewaken van integraties, maar verschillen in hun scope, architectuur en functionaliteit. De keuze tussen beide hangt af van de specifieke behoeften, infrastructuur en integratievereisten van een organisatie. Voor organisaties die voornamelijk werken binnen SAP-omgevingen en diepgaande monitoring van SAP-integraties vereisen, kan SAP ALM Integratie Monitoring de voorkeur hebben. Hierbij kan de monitoring end-to-end gedaan worden bij de SAP systemen. Cloud integration kan gekoppeld worden aan SAP ALM zodat ook gebruik gemaakt kan worden van de capabiliteit van Cloud integration. SAP ALM is hierdoor een aanvulling op de monitoringsmogelijkheden die binnen Cloud integration bestaan.