Nieuws

SAP Process Orchestration end-of-life!?

Er zijn veel organisaties met een SAP Process Orchestration (of SAP Process Integration) omgeving in hun landschap waarop interfaces draaien die, 24/7 het gehele jaar door, belangrijke business processen ondersteunen. In veel situaties zijn de integraties van cruciaal belang voor de dagelijkse business en vormt het integratie platform een onmisbare schakel in het IT-landschap.

Enige tijd geleden heeft SAP aangekondigd dat de ondersteuning voor de SAP Netweaver 7.50 release na 2027 zal stoppen. Met extended support zal dit tot 2030 verlengd kunnen worden. Of het daadwerkelijk zo’n vaart zal lopen, valt nog te bezien. Feit is wel dat SAP heeft aangekondigd dat er geen nieuwe release zal komen en het SAP Process Orchestration platform zal vervangen worden door SAP Integration Suite als onderdeel van het Business Technology Platform.

SAP Integration Suite of toch een ander integratie platform?

Als we in de markt kijken, dan zijn er een aantal mogelijkheden om als organisatie naar toe te bewegen als het gaat om de keuze voor een toekomstbestendig integratie platform. Geen enkele keuze is slecht, echter moet de keuze wel aansluiten bij de wensen en eisen van de organisatie en tevens passen in het groeipad naar een Intelligent Enterprise.

Gaat het om een beperkt aantal interfaces, dient het een hybride platform te zijn waarbij naast cloud- ook ground-to-ground integraties van belang zijn? Dan is Boomi wellicht een goede optie.

Ligt de nadruk op het gebruik van API’s, schaalbaarheid en reusability? Dan is Mulesoft wellicht een gedegen optie.

Als het gaat om de inzet van standaard SAP content, integratie van SAP componenten, event-driven integratie of de wijze waarop SAP de Intelligent Enterprise schetst, dan ligt de inzet van SAP Integration Suite voor de hand.

Hoe bepaal je als organisatie de juiste keuze?

Een belangrijk vereiste voor organisaties is om de juiste eisen en wensen scherp te krijgen waaraan een integratie platform de komende jaren zal moeten voldoen en waar de zwaartepunten liggen. Het integratie platform is immers een essentieel onderdeel als het gaat om de digitale transformatie.

Enkele vragen die hierbij van belang zijn:

 • Wat is de visie, architectuur en groeipad op het gebied van integratie? De opzet van een event-driven loose coupled integratie scenario zal een andere eis stellen dan een een point-to-point integratie scenario.
 • Zijn er implementatie richtlijnen, methodes en/of projectaanpak beschikbaar?
 • Zijn er out-of-the-box integraties bruikbaar, is er standaard content beschikbaar of dient er veel maatwerk ontwikkeld te worden?
 • In hoeverre zijn er migratie mogelijkheden om een transitie te vereenvoudigen?
 • Welke eisen worden er aan de leverancier en onderliggend platform gesteld? Is er een implementatie partner die voldoende kennis, ervaring en capaciteit heeft?
 • Wat is het licentie model, denk hierbij ook aan digital access. Past dit in het verwachte groeipad of kunnen er op termijn onaangename verassingen ontstaan?

Wanneer dit helder is, kan er een bewuste keuze gemaakt worden voor een toekomstbestendig integratie platform.

Hoe past een nieuw integratie platform binnen het IT landschap?

Het implementeren van een nieuw integratie platform is een belangrijke stap, maar brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Er moeten verschillende keuzes gemaakt worden om ervoor te zorgen dat het nieuwe integratie platform naadloos aansluit bij het bestaande IT landschap. Enkele belangrijke aspecten zijn bijvoorbeeld:

 • Maak een weloverwogen keuze voor het type cloud dat wordt gebruikt voor het integratieplatform, afhankelijk van de behoefte aan flexibiliteit, veiligheid en schaalbaarheid.
 • Implementeer encryptie, authenticatie en autorisatie om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de systemen die via het integratieplatform zijn verbonden.
 • Stel duidelijke richtlijnen op voor het integratieproces en implementeer CI/CD om het proces te automatiseren en de efficiëntie en snelheid te verhogen en fouten te voorkomen.
 • Bepaal specifieke eisen rondom monitoring, auditing, alerting en herstelbaarheid om ervoor te zorgen dat het platform goed onderhouden kan worden en eventuele problemen snel opgelost kunnen worden.
 • Overweeg bij het gebruik van een standaard softwareoplossing welke specifieke business functionaliteit nodig is en bepaal of het integratieplatform voldoende mogelijkheden biedt om deze functionaliteit te ontwikkelen zonder hoge kosten.
 • Zorg ervoor dat alle richtlijnen en procedures goed worden gedocumenteerd en gecommuniceerd met alle betrokken partijen, zodat iedereen op de hoogte is van de verwachtingen en verantwoordelijkheden bij het gebruik van het integratieplatform.

Al met al zijn er verschillende keuzes en uitdagingen bij het implementeren van een nieuw integratieplatform.

Hoe Twizt jouw organisatie kan helpen

Het vinden van de juiste oplossing kan een uitdaging zijn, vooral als je te maken hebt met een complex IT-landschap. Twizt kan u ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossingen op dit gebied. Zo kan Twizt uw organisatie helpen bij:

 • Analyse huidig integratie landschap en integratie platform: Wij kunnen een grondige analyse uitvoeren van het huidige landschap en gebruikte integratieplatformen. Dit stelt ons in staat om de huidige uitdagingen en knelpunten te identificeren en de mogelijkheden te onderzoeken voor verbetering.
 • Opstellen eisen en wensen integratie platform: Op basis van de analyse stellen we samen de eisen op voor de ideale situatie. Dit omvat het in kaart brengen van de functionele en technische vereisten en het bepalen van de gewenste functionaliteit.
 • Ondersteuning selectie integratie platform: Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het selecteren van het juiste integratieplatform. We beschikken over uitgebreide kennis van de beschikbare platformen en kunnen u helpen bij het evalueren van verschillende opties waarbij wij rekening houden met het beschikbare budget.
 • Inrichting/Migratie platform: Twizt kan helpen bij de inrichting of migratie van het gewenste platform. We zorgen ervoor dat alles goed werkt en optimaal is afgestemd op de bedrijfsprocessen.

Kortom, Twizt kan u helpen bij het optimaliseren van uw integratie landschap, van het begin tot het einde. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.