Nieuws

De toekomst van SAP Integratie met… SAP!

Even leek het er de afgelopen jaren op dat SAP de spreekwoordelijke boot zou gaan missen als het om integratie gaat.

De on-premise SAP Process Orchestration oplossing kreeg een end-of-life datum van 2030, waarbij het de verwachting is dat er na jaren van  XI, PI en PO uiteindelijk geen on-premise opvolger meer zal zijn en daarmee een tijdperk ten einde komt voor de mensen en organisaties die hiermee hebben gewerkt.

Ook hebben we gezien dat de SAP cloud integratie oplossingen de afgelopen jaren lang niet op alle fronten het volwassenheidsniveau hebben gehad dat aansloot bij de business requirements. Tevens was daarbij het licentiemodel regelmatig aan verandering onderhevig en niet altijd even gunstig voor organisaties.

Niet voor niets zien we daarom een groeiend marktaandeel van non-SAP integratie oplossingen zoals Boomi en Mulesoft. Deze oplossingen hebben al jaren een hoog volwassenheidsniveau met een transparant en veelal laagdrempelig pay-per-use licentiemodel. Daarnaast hadden deze oplossingen een aantal onderscheidende features te bieden zoals:

  • het operationeel zijn binnen een hybride architectuur;
  • de compatibiliteit met de bekende third-party applicaties;
  • machine learning technology om met grote snelheid integratiescenario’s te realiseren op basis van crowdsourcing.

Echter… SAP heeft in de tussentijd niet stil gezeten en lijkt zich te hebben herpakt! We zien dat SAP met de herpositionering van het SAP Business Technology Platform en de doorontwikkeling van de SAP Integration Suite een enorme vlucht heeft doorgemaakt.

SAP positioneert de Integration Suite als een strategische pijler die organisaties in staat stelt om de digitale transformatie naar een Intelligent Enterprise te maken. Het is daarom niet voor niets dat SAP de slogan “Intelligent Enterprises Are Integrated Enterprises” regelmatig laat terugkeren. Deze ontwikkeling uit zich op een aantal gebieden:

  • Door de volwassenheid en groei van het aantal services binnen het Business Technology Platform en de Integration Suite is SAP inmiddels in staat om complexe businessvraagstukken op het gebied van integratie eenvoudig te beantwoorden. Om organisaties hierbij te ondersteunen heeft SAP de ISA-M methode ontwikkeld, deze methode draagt bij om middels het opstellen van integratieprincipes en -richtlijnen een goede visie op integratie architectuur te ontwikkelen.
  • Of het nou om A2A, B2B of B2G integratie gaat, op veel fronten is er standaard content beschikbaar welke kan zorgen voor een enorme speed of delivery. Zeker op het gebied van B2B, waar de grootste complexiteit de functionele vertaling naar de integratie is, kan middels de Integration Advisor gebruik gemaakt worden van machine learning technologie om, aan de hand van veelgebruikte transformaties, met een voorstel te komen.
  • Voor een inmiddels groot en groeiend aantal S/4 HANA processen, of het nou gaat om Source-to-Pay, Hire-to-Retire of Lead-to-Cash, zijn middels de API Business Hub standaard content beschikbaar welke op een Netflix-achtige wijze worden aangeboden. Deze content bevat kant-en-klare templates welke binnen de Integration Suite gebruikt of ontsloten worden naar andere applicaties of organisaties middels Cloud Integration of API Management.
  • Met de inzet van de Open Connectors service is het opzetten van de connectivity en on-boarding van veel bekende third-party applicaties gecentraliseerd en eenvoudiger geworden voor cloud integraties omdat hiermee veel werk uit handen wordt genomen.
  • Een algemene ontwikkeling binnen het integratiedomein is dat organisaties steeds meer behoefte krijgen aan event-driven integratie om vervolgens middels een publish/subscribe principe de data binnen het IT landschap aan te kunnen bieden. Hier speelt de Event Mesh service een belangrijke rol; door in te haken op de standaard proces gestuurde back-end events als trigger kunnen tal van integratiescenario’s uitgevoerd worden.

Door de toenemende adoptie van cloud hyperscalers zoals Azure, AWS en Google, het grote aanbod van documentatie, trainingen en certificeringen voor de Integration Suite en tevens de aanwezigheid van migratietools zullen het draagvlak van het Business Technology Platform en de Integration Suite de komende jaren in de markt versterken.

Wat echter nog wel mist, is de mogelijkheid tot een volwaardige hybride architectuur. Organisaties die voor hun continuïteit 24/7 afhankelijk zijn van bedrijf kritische on-premise integratieprocessen zullen wellicht nog huiverig zijn om deze ground2ground integraties naar een public cloud te migreren. Gelukkig heeft SAP deze feature, een on-premise runtime genaamd “integration cell”, op de roadmap staan voor 2022, tot die tijd kunnen organisaties nog even gebruik maken van SAP Process Orchestration.

Heeft dit uw interesse gewekt en wilt u meer weten over SAP integratie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Joost Weghorst
SAP Integratie Architect Twizt